universitat de turisme

La Universitat de Turisme es suma a la iniciativa del Dia Mundial del Turisme

Published On October 16, 2013 | By portal2013BLOG | Turisme

Coincidint amb les dates de reincorporació dels estudiants a la Universitat de Turisme Mediterrani, el proper dia 27 de setembre tindrà lloc el Dia Mundial del Turisme, centrat en la temàtica de l’aigua i posant especial èmfasi en la responsabilitat del sector turístic per conservar els recursos d’aigua d’arreu del món.

El tema dels recursos hídrics coincideix amb l’any internacional de l’aigua, proclamat com a tal a principis de 2013 per l’ONU. La celebració d’aquest Dia Mundial del Turisme està prevista a la República de les Maldives i inclourà actes durant tota la setmana. Tindran lloc diferents ponències i activitats en pro de la protecció del nostre futur pel que fa als recursos d’aigua del planeta. Tot i així, és important destacar que arreu del món se sumaran iniciatives a la celebració i la Universitat de Turisme Mediterrani no ha volgut ser menys.

Podem preguntar-nos per què s’han relacionat turisme i aigua. Des de la Universitat de Turisme creiem que la resposta és ben senzilla: per un cantó, cal preservar els recursos d’aigua del planeta, i per l’altre sabem que el sector turístic és un dels principals motors econòmics a nivell mundial. Així doncs, l’organització del Dia Mundial del Turisme va considerar que dedicar el Dia Mundial del Turisme a l’aigua seria una bona manera de lluitar per la causa, una causa de la qual tant l’hostaleria, com la restauració i el turisme aquàtic depenen directament.

El que es busca amb l’organització de dies temàtics com aquest és la repercussió mediàtica i conscienciació sobre un tema en un determinat sector. En aquest cas, es tracta de potenciar la capacitat de generar solucions sostenibles per part de les empreses i professionals del sector turístic, entre els quals les universitats de turisme tenen un paper essencial.

Així doncs, el principal objectiu de la iniciativa és iniciar una tasca de conscienciació, en primer lloc dels professionals i estudiants a les universitats de turisme que acabaran sent-ho en un futur pròxim. Un cop s’aconsegueixi això, serà molt més senzill encomanar aquesta sensibilització entre la resta dels públics, ja que els especialistes actuaran com a líders d’opinió amb capacitat d’influència sobre els turistes. I és que l’aigua i el futur del nostre planeta, no està només a les mans dels universitaris i professionals del turisme, sinó que és cosa de tots.

Like this Article? Share it!

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *